قالب‌گیری تزریقی سریع، قالب‌گیری تزریقی با حجم کم و قالب‌گیری تزریقی نامحدود هیچکدام محدودیتی در سادگی یا پیچیدگی خط تولید قطعه ندارند. تماس سه فرآیند می‌توانند خطوط قطعه‌سازی ساده و پیچیده را پوشش دهند.

 {phocadownload view=file|id=44|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}