بسته بندی به شکل یک پدیده و به شکل امروزی آن نزدیک به دو قرن است که در پاسخ به تقاضای تجاری پدید آمده است و همیشه برای در بر گرفتن و محافظت از کالاها در مراحل توزیع،فروش و سوء استفاده از آن مورد مصرف بوده است.

 

{phocadownload view=file|id=8|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}