واحد مرکزی خبر : سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی با اعلام این خبر گفت: این کارگاه‌های آموزشی در استان ‌های اردبیل، گلستان، لرستان و خراسان شمالی برگزار خواهد ‌شد.


ویدا توحدی با اشاره به این که نخستین کارگاه آموزشی بسته‌بندی و مهر اصالت 8 شهریور در اردبیل برگزار می شود تصریح کرد: این کارگاه‌ها در استان‌های گلستان و لرستان به ترتیب 12 و 16شهریور برگزار می شود.وی اضافه کرد: زمان برگزاری این کارگاه در خراسان شمالی نیز همزمان با نمایشگاه‌های اکو ، اواخر شهریور خواهد بود .