پروفسور Alan Maryon-Davis از كالج سلطنتي لندن، نخستين بار در سال 1983 سخنراني را درخصوص ليبل‌هاي بسته‌بندي ايراد كرد كه اكنون در انگلستان به يك واقعيت تبديل شده است. بر پايه گفته‌هاي دولت انگلستان، بيش از 60 درصد از غذايي كه در اين كشور فروخته مي‌شود به زودي با ليبل‌هايي تزيين خواهد شد كه لوزوي‌شكل هستند و از رنگ‌هاي چرا‌غ‌هاي راهنمايي براي هشدار در مورد چربي، نمك، چربي‌هاي اشباع و شكر موجود در محصول استفاده مي‌كنند.

{phocadownload view=file|id=152|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}