صنایع دستی ایران با داشتن بیش از 250 رشته در 14 گروه از نظر تنوع حایز رتبه اول در دنیاست.این نمونه های عینی  یادبود های فرهنگی که حاصل توامان ذوق و رنج مردان و زنانی است به طول تاریخ در روزگار اکنون ، در مرحله عرضه چشم انتظار حداقلی به نام بسته بندی است تا روند این افتخارآفرینی در میدان رقابت امروزی تداوم یابد.

{phocadownload view=file|id=116|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}