هنر بسته بندی: Henkel خبر از شراکت با Waste Free Oceans برای جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی از رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها و تبدیل آن‌ها به میلیون‌ها بطری مورد استفاده در برند محصولش یعنی Lovables داد.

بسته‌بندی شوینده‌, پلاستیک‌های ضایعاتی, جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی, بطری, پاکسازی رودخانه ها, بسته بندی,

این همکاری بزرگترین در نوع خود در یک موسسه غیردولتی است و حداقل به مدت سه سال ادامه خواهد داشت. این پروژه سالانه حدود ۱۰۰  میلیون تن مواد اولیه  قابل استفاده بازیافت شده را تولید خواهد کرد. موسسه WFO در سال 2011 با هدف همکاری با سایر موسسات برای پاکسازی رودخانه ها و اقیانوس‌ها از پلاستیک تاسیس شده است. این پروژه از بهار سال 2018 با رودخانه دانوب آغاز شده و از بلغارستان به مجارستان و رومانی می‌رود. در سال 2017، Henkel از پلاستیک های بازیافت شده برای تولید بسته‌بندی 2/1میلیارد محصول شوینده استفاده کرد.