تغییر جایگاه بازار ممکن است که به تقاضای بالایی برای محصول تبدیل شود و بالطبع فرصت‌های تجاری جدیدی را نیز پیش‌رو بگذارد و سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های جدید را امکان‌پذیر کند و شما را از اینکه دنبال جریان‌های زود گذر بروید باز دارد.لذا نگاه کردن به دور اگر تخیلی و بی‌پایه باشد، تنها دردسر و هزینه به بار می‌آورد، اما اگر جایگاه روشنی را هدف بگیریم و واقع‌بینانه آن را کندوکاو کنیم، آن وقت است که می‌توانیم به این سوالات پاسخ دهیم…

{phocadownload view=file|id=251|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}