قدم چهارم: اولویت مشخص کنید!داستان برند را بگویید! مزایای کالا برای او چیست؟ ویژگی‌ها سرد هستند و مزایا داغ! باید پیدا کنیم که چه ارزشی برای مخاطب خود ایجاد کرده ایم تا بتوانیم وفاداری او را از آن خود کنیم!  امروزه بزرگترین مانع بین ما و مخاطب، دیوار فروش است. فقط زمانی می‌توانیم از این دیوار عبور کنیم و خودمان را به مخاطب برسانیم که از طریق مزایا و ارزش‌ها جایگاهی بالاتر در ذهن او ایجاد کنیم…

{phocadownload view=file|id=290|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}