قدم سوم: خریدار کالایت را بشناس! این خریدار کیست؟ این کالا در چه بازاری خریدار دارد؟ اگر به رفتار بازاریابی بزرگترین گروه‌های تجاری در کالاهای مصرفی به دقت بنگریم، توجه و دانش عمیق آنها را در شناخت جامعه هدف و عادات مصرف تحسین می‌کنیم. دَنِت زعفرانی! ابتدا در ایران تولید شد و نمونه آن استقبال زیادی را به همراه داشت.

{phocadownload view=file|id=274|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}