نمایشگاه گلفود همان چیزی است که انتظار می‌رود باشد. نمایشگاهی بزرگ با تعداد غرفه‌داران و بازدیدکنندگان بسیار. هر سال رو به پیشرفت و با برنامه‌ریزانی دقیق که در نهایت رضایت غرفه‌دار و بازدیدکننده را به همراه داشته است.گلفود 2012 همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود وبر اساس تجربیات  سال‌های گذشته ، نمایشگاهی بود که از هر نظر نسبت به دوره قبل بهبود یافته بود. غرفه‌های بیشتر، تعداد غرفه‌ها می‌توانست بیش از این باشد که محدودیت فضای فیزیکی آن را غیرممکن ساخت، تعداد بازدیدکننده بیشتر و رضایتمندی بالاتر.

 

{phocadownload view=file|id=53|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}