به‌منظور یکسان‌سازی و ایجاد رویه واحد درخصوص برنامه حمایتی گسترش بسته‌بندی در محصولات صنایع‌دستی، چند اقدام اجرایی در نظر گرفته شده است. موضوع تنوع، تکثر و پراکندگی تولیدات، امر برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی را براساس شاخص‌های صرفه‌های اقتصادی ضروری می‌نماید. به این ترتیب معاونت‌های صنایع‌دستی در کل کشور موظف به برنامه‌ریزی‌ها لازم و اختصاص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص هستند.

{phocadownload view=file|id=172|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}