توقف ورود موقت ظروف و لفاف بسته‌بندی کالای صادراتی توسط گمرک, بسته بندی, لفاف, هنر, گمرک, کارتن, کیسه, تعرفه, واردات, بخشنامه, packaging, art, customs, pocket,

  

 فارس: گمرک جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای از توقف ورود موقت ظروف و لفاف بسته‌بندی کالای صادراتی خبر داد و اعلام کرد: تعرفه واردات باید دو برابر شود.

به گزارش در بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی به سایر گمرکات کشور آماده است: پیرو دستور العمل ۲۱فروردین ۹۲ ریاست کل گمرک درباره ابلاغ آیین نامه قانون اجرایی امور گمرکی به آگاهی می‌رساند با عنایت به اینکه بر اساس بند(د) ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ،ورود موقت ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی ( از جمله کارتن ، کیسه و…) از ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) خارج شده و باعنایت به لغو ماده 12قانون مقررات صادرات و واردات لازم است گمرکات اجرایی که صدور مجوز جهت ورود موقت برای اقلام یاد شده به آن ها تفویض اختیار گردیده تا اطلاع ثانوی نسبت به اخذ تضمین وفق بند(ح) ماده( 1 )قانون امور گمرکی به میزان دو برابر حقوق ورودی به علاوه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مبالغ متعلقه با رعایت سایر مقررات و تشریفات و در نظر گرفتن سایر مفاد شیوه نامه کاری کمیته ورود موقت موضوع دستور العمل شماره 265 سال 1390اقدام فرمایند .تغییرات احتمالی در شیوه نامه مزبور اعمال و مراتب متعاقبا ابلاغ خواهد شد.همچنین مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول و در صورت وجود هر گونه مشکل مراتب را به این دفتر اعلام فرمایند .