هنر بسته بندی: به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و پیشروان تولید و ارایه نرم‌افزار مدیریت رنگ، GMG همکاری نزدیکی را با سازمان استاندارد محلی و جهانی برای پشتیبانی از ابزارها و قوانین صنعتی در محیط کار دارد.

 نرم‌افزار GMG, الزامات استاندارد برای چاپ افست, Heidelberg, سازمان استاندارد, بسته بندی

این شرکت اعلام کرد که آخرین نسخه از نرم‌افزار ProofControl، ColorProof و ColorServer که تمام داده‌های FOGRA51/FOGRA52 را پشتیبانی می‌کند به بازار عرضه کرده است:

ISO 12647-2 الزامات استاندارد برای چاپ افست را شرح داده است. یکی از بخش‌های این نسخه، محبوبیت کاغذهای تولیدی با OBA (واحدهای درخشان نوری) بالا را نشان می‌دهد. بهبود ویژگی‌های جدید داده‌ها با راهنمایی‌های GMG و Heidelberg انجام شد. در نتیجه تغییرات ایجاد شده در رویت و مدیریت رنگ، ECI، bvdm و Forga بر روی داده‌های جدید کار کردند. نخستین داده‌ها برای سطوح با روکش بدون چوب (FOGRA51) و بدون روکش (FOGRA52) روانه بازار شده است.