نمایشگاه صنایع غذایی (ایران اگروفود) امسال در حالی برگزار شد که خبرگزاری‌های داخلی و خارجی حاشیه پررنگش را بیش از متن رقیقش بازتاب دادند.ما که مدت‌هاست به حاشیه‌ها توجهی نداریم، دلمان حتی دیگر به سخنان و وعده‌های خوش رنگ و لعاب مسوولین و سیاست‌گذاران صنعت و پول کشور هم گرم نیست. راستش را بگویم بازدید از نمایشگاه هم دردهای قلبمان را افزون کرد، جایی که نخود و لوبیا و عدس وطنی در بسته‌بندی با قیمت تمام شده بالا طرفداری نداشت، تولید کنندگان حبوبات تولیدی کشور همسایه‌مان ترکیه در رنگ و لعابی دلپذیر در نمایشگاه  به دنبال بازارسازی و جذب مشتری بودند.

{phocadownload view=file|id=72|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}