مسابقه بسته‌بندی آلمان را شاید بتوان با اعتبارترین مسابقه بسته‌بندی در اروپا دانست. سالی یک بار بهترین و خلاقانه‌ترین گزینه‌ها از سرتاسر کشور جمع‌آوری می‌شوند.با پشتیبانی وزارت فدرال اقتصاد و فناوری، پنل هیات داوران مستقل متشکل از کارشناسانی از صنعت، تحقیقات، آموزش و رسانه های تجاری تشکیل می‌شوند و برندگان را در 5 بخش انتخاب می‌کنند. علاوه بر این جایزه استعداد جوان نیز در صورت شایستگی در هر بخش اهدا می‌شود.

{phocadownload view=file|id=148|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}