هنر بسته بندی: شرکت H.B Fuller چسب  حساس به فشارجديد (پايه آب) را توليد كرده که نام اين محصول جديد Fulltak SE 8301 است. در اين محصول از تكنولوژي پليمر استفاده شده است و به توليد كنندگان نوشيدني امكان پاك كردن برچسب PSA از روي بطري ها براي استفاده مجدد را مي دهد.

 بسته بندی, Fulltak SE 8301, تكنولوژي پليمر, توليد كنندگان نوشيدني, برچسب PSA, محلول چسب, چسب هاي حساس به فشار و برپايه آب, بطري هاي نوشيدني

H.B.Fuller  با سابقه جهاني در حرفه تهيه و توسعه محلول چسب براي استفاده صنعتي و مطابق نيازهاي بازار فعاليت مي كند. اين كمپاني با بيش از 125 سال همكاري نزديك با سازندگان؛ از توليد كنندگان بزرگ چسب هاي حساس به فشار و برپايه آب مي باشد و Fultak SE 8301   يك پوشش ايده آل با خاصيت خشك شوندگي و تبديل براي توليد كنندگان برچسب است كه عملكردي عالي براي پاك كردن برچسب از روي بطري هاي نوشيدني  در طي فرايند شستشو دارد  و اين بطري ها مي توانند مجددا استفاده شوند.

www.hbfuller.com