Flint Group اعلام کرد که مرکب‌های FlexiStar BRC برای استفاده در صنعت بسته‌بندی، نخستین مرکب‌های فلکسو بدون حلال هستند که به وسیله NAPIM به‌عنوان مرکب BRC Index of 80 تایید شد وبر پایه مواد اولیه خام زیست تخریب‌پذیر تولید شده است.

برنامه (BRC) BioRenewable Content مرکب‌هایی که در فرمول‌بندی آنها از منابع تجدیدپذیر استفاده شده است را شناسایی می‌کند. علاوه بر این، این برنامه میزان محتویات زیست تخریب‌پذیر را نیز مشخص می‌کند. بخش‌هایی که این مرکب در آنها کاربرد دارد به قرار زیر هستند:

پاکت‌های غذاهای منجمد- برای سبزیجات و گوشت

بسته‌بندی محصولات بهداشتی بانوان

بسته‌بندی پوشک

پاکت های بقالی/ خرده‌فروشی

www.flintgrp.com