هنر بسته بندی: نخستین جلسه تدوین استاندارد مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی- ظروف عایق برای مصارف خانگی- قسمت 1 : ویژگی ها برای ظروف خلاء- فلاسک ها و پارچ های عایق به همت شرکت جهان آزمای جنوب در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان برگزار شد.

 

استاندارد مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی, ظروف عایق برای مصارف خانگی, جهان آزمای جنوب, اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان, ظروف خلاء, سهیل چهره ای

هدف از این جلسه که در تاریخ 18/7/94 برگزار شد، تعیین الزامات مورد نیاز برای ظروف خلاء و دیگر فلاسک ها- پارچ ها یا کوزه های عایق شده و غیره برای کاربردهای خوراکی یا نوشیدنی در مصارف خانگی است. این استاندارد برای ظروف با کاربردهای صنعتی یا پذیرایی به کار نمی رود. این استاندارد در برگیرنده الزاماتی برای مواد در تماس با غذا که به وسیله قانون از قبل ایجاد شده اند نیز نمی باشد.

اعضای تدوین این استاندارد به قرار زیر هستند:

رییس جلسه: سپهر سرمست: مدرس دانشگاه هنر اصفهان

دبیر جلسه: مرضیه نصیری : کارشناس شرکت جهان آزمای جنوب

اعضاء: سهیل چهره ای : سردبیر نشریه هنر بسته بندی

فاطمه مهرمولایی : کارشناس تدوین سازمان استاندارد

بهزاد قبادی : مدیر عامل شرکت جهان آزمای جنوب

نازگل سلیمی : مدیر داخلی شرکت جهان آزمای جنوب

حمزه عباس زاده : مدیر فنی شرکت جهان آزمای جنوب

امینه بشیر روحله : مدیر فنی شرکت نام آوران عصر شکوفایی