در سه مقاله قبلی از این سری درخصوص اهمیت غلظت، محتویات جامد و نمونه‌سازی صحبت شد که در آنها جزییات مهمی که باید در فرآیند مهندسی در نظر گرفته می‌شد مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله آخرین نمونه از این سری است که قصد دارد تا شرح دهد چگونه تمام جزییات می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند و چگونه یک فرآیند منسجم در یک خط کامل به آنها بستگی دارد…

{phocadownload view=file|id=223|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}