BASF فیلم بسته‌بندی پلاستیکی نازکی را برای پودرهای با وزن مولکولی بالا تولید کرده است که استانداردهای جدیدی را در راستای محافظت و پایدار کردن این نوع پودرها تعریف کرده است.

این فیلم نفوذناپذیری بیشتری در برابر اکسیژن نفوذ اکسید دارد.BASF این فیلم را به سفارش شرکت Luviskol تولیدکننده پلی‌مرهای PVP تهیه کرده است. برای پایدار نگهداشتن پودرها بسیار حیاتی است که حداقل نفوذ اکسید برای حداکثر میزان محافظت وجود داشته باشد. این فیلم از Evott تولید شده که در بسته‌های غذایی به کار می‌رود و نفوذناپذیری بسیار کمی دارد. بسته‌بندی همچنین دارای مقاومت شیمیایی عالی و توان کششی بالاست و در برابر گازها و مایعات نفوذ بسیار کمی دارد.

 www.BASF.com