هنر بسته بندی:سیستم بسته‌بندی پلی‌اتیلن فرم- فیل- سیل عمودی مدل FXIS می‌تواند تا سرعت 150 بسته در دقیقه کار کند.

طراحی چرخشی فکی از فناوری سیل‌کنی پیشرفته‌ای برای داشتن کیفیت مناسب با نهایت دقت استفاده می‌کند. ضایعات محصول به خاطر بهبود انتقال محصول از پخش چند هد به فک‌ها و فک دوگانه تخت چرخشی در مقایسه با سیستم‌های بسته‌بندی تک‌فکی موجود در بازار، کاهش یافته است. هیچ تنظیم مکانیکی که در هنگام تغییر محصول یا فیلم برای کاربردها و اندازه‌های مختلف پاکت نیاز نیست. همچنین ماشین فضای اندکی را به خود اختصاص می‌دهد.

اطلاعات تکمیلی در www.tnasolutions.com