هنر بسته بندی: شرکت Carlsberg به تازگی خبر از توافقنامه‌ای داد که طبق آن قرار است نخستین بطری زیست تخریب‌پذیر از جنس فیبر چوب برای نوشیدنی را تولید کند.

این پروژه از سه سال پیش با همکاری شرکت Innovation Fund Denmark, ecoXpac و Technical University of Denmark آغاز شده است تا ظرف Green Fiber Bottle تولید شود. تمام مواد اولیه مورد استفاده در این ظرف شامل درب از مواد زیست‌تخریب‌پذیر و به ویژه فیبر چوب تشکیل شده‌اند که اجازه می‌دهد تا بطری به خوبی تجزیه شود.