درگذشته بسته ها به گونه اي عايق مي شدند كه هيچ گونه تبادل گازي با محيط پيرامون خود نداشته باشند ولی امروزه در صنعت بسته بندي، بر پايه كاربرد برخي فناوري هاي نوين، اتمسفر داخل بسته در طي مراحل توزيع و جابجايي تغيير مي كند این روش بسته بندی، بسته بندي فعال نامیده مي شود…

{phocadownload view=file|id=206|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}