هنر بسته بندی: بیست و یکم مهر 94 ، دوازدهمین جلسه از سمینارهای گروه بازاریابی انجمن فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با موضوع” بسته بندی، ستون گسترش برند” و با ارایه شهرزاد اسفرجانی در سالن اجتماعات دکتر مشایخی در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار شد.

 

 بسته بندی، ستون گسترش برند, شهرزاد اسفرجانی, بازاریابی در جهان, تولید محصول, قیمت گذاری, کارشناس راهبردی برند, بسته بندی, طراحی نوین بسته بندی, عناصر هویت برند,  طراحی بسته بندی, هنر بسته بندی, بسته بندی جهان

بسته بندی، ستون گسترش برند, شهرزاد اسفرجانی, بازاریابی در جهان, تولید محصول, قیمت گذاری, کارشناس راهبردی برند, بسته بندی, طراحی نوین بسته بندی, عناصر هویت برند,  طراحی بسته بندی, هنر بسته بندی, بسته بندی جهان

در این سمینار که بیش از 50 نفر از فارغ التحصیلان و دانشجویان این دانشکده- که اغلب از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف ایران هستند- حضور داشتند، اسفرجانی سابقه بازاریابی در جهان را به دهه چهل میلادی مربوط دانست که بر چند اصل تولید محصول، قیمت گذاری، توزیع، فروش و بسته بندی پروموشن با هدف جایگاه سازی استوار بود. وی مهمترین نبرد در بازاریابی امروز را اشغال جایگاه ذهنی خریدار عنوان کرد. اسفرجانی دهه 70 در ایران را دهه رشد بخش خصوصی ، 80 را شکل گیری رقابت خصوصی ها و توسعه شرکت های نیمه دولتی و 90 را دهه سوبسید زدایی و تلاش برای تطبیق با واقعیت های جدید نامگذاری کرد.

این کارشناس راهبردی برند یک بسته بندی خوب را ترکیبی از عاطفه و عقل نامید و از لزوم توجه به مسایل زیست محیطی در طراحی نوین بسته بندی گفت. او عناصر هویت برند را به دو بخش کلامی و بصری تقسیم کرد و کپی کاری را یکی از نابخشودنی ترین اعمال در طراحی بسته بندی نام برد. در پایان به سوال های حضار پاسخ داده شد.

نشریه ” هنر بسته بندی ” نیز درمیان حاضرین توزیع شد تا این مدیران آینده هر چه بهتر با علم روز و اولویت های امروز بسته بندی جهان آشنا شوند.