حال این روزهای اقتصاد ایران خوب نیست. اصلا هم خوب نیست. اما حال مطبوعات از آن نیز بدتر است. در پی آن نبودم که راجع به حال این روزهای مطبوعات ایران به خصوص نشریات تخصصی‌اش، مطلبی در حد سرمقاله بنویسم اما فشار بی‌‌امان و بی‌منطق گرانی و کمبود کاغذ، کاهش منابع مالی به شکل آگهی به خاطر در تنگنا قرار داشتن آگهی‌دهندگان، کم مهری برخی فعالان اقتصادی حاضر در بخش بسته‌بندی ایران و نبود حمایت کافی از مسوولین امر به خصوص در وزارت ارشاد مرا به این ناگزیر وادار کرد.

{phocadownload view=file|id=119|text=دانلود متن کامل مقله|target=b}