UltraFreshSystem به وسیله شرکت‌های بزرگ بسته‌بندی و غذایی برای بسته‌بندی محصولات تازه به بازار معرفی شد.

در UltraFreshSystem از سینی‌های قالب‌گیری حرارتی داده شده Sonoco که دارای شیار برای خروج مایع از محصول و جذب آن توسط پدهای به کار گرفته شده در سینی هستند استفاده می‌شود. همچنین این سیستم به طور کنترل شده گاز دی‌اکسیدکربن آزاد می‌کند تا از رشد میکروارگانیزم‌هایی مانند مخمر و قارچ جلوگیری شود. همزمان سینی و پد جاذب آن باعث افزایش طول عمر محصول و تازه ماندن ظاهر آن می‌شوند. این بسته‌بندی ارزان‌تر نیز هست.

با سبک‌تر شدن بسته‌بندی هزینه حمل و باربری آن نیز کمتر می‌شود. همچنین سطح کامپوزیتی سینی منجر به انجام سیل در درجه حرارت پایین‌تر و سرعت بیشتر شده است. این موضوع ریسک‌ آلودگی را نیز پایین می‌آورد. به خاطر مصرف کمتر پلاستیک، ضایعات کمتری نیز به جا می‌ماند.

 bunzldistribution.com