رنگ: اثرگذارترین عنصر جاذب بسته‌بندی از نظر بصری و در دید اول رنگ آن است. رنگ باید در بسته‌بندی صنایع‌دستی در عین جذاب و زیبا بودن با هویت محصول فرهنگی داخل آن تناسب داشته و رنگ نوشته‌ها و دیگر عناصر باید در رنگ حاکم بسته خود را نشان دهد. توجه به رنگ مورد پسند فرهنگ کشورهای مقصد صادرات صنایع‌دستی حایز اهمیت است.

{phocadownload view=file|id=147|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}