مدیرکل امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی و تاسیس مرکز جامع آموزش علمی کاربردی چاپ و نشر و بسته بندی در استان خراسان رضوی خبر داد.

  معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ، محمودرضا برازش در بازدید از واحدهای چاپی شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی گفت: به زودی کتابخانه تخصصی و آزمایشگاه فنی چاپ و نشر استان، با همکاری اداره کل چاپ و نشر و صنوف مربوطه در مشهد تأسیس و راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای توسعه آموزش های علمی و تخصصی صنعت چاپ، مرکز جامع آموزش علمی و کاربردی چاپ و نشر و بسته بندی را در استان خراسان رضوی راه اندازی می کنیم.

برازش خواستار برنامه ریزی برای معرفی ظرفیت های چاپی استان شد و گفت: با توجه به همجواری استان خراسان رضوی با کشورهای آسیایی میانه و برگزاری موفق دو دوره نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در مشهد، ایجاد ویترین ها و مراکز فعال اطلاع رسانی در مبادی ورودی از جمله راه آهن، فرودگاهها و ترمینال ها به منظور اطلاع رسانی ظرفیت ها و توانمندی های حوزه صنعت چاپ و بسته بندی استان ضروری به نظر می رسد.وی افزود: معرفی این ظرفیت ها به صاحبان صنایع داخلی و خارجی زمینه صادرات تولیدی استان را فراهم می کند.مدیرکل چاپ و نشر وزارت ارشاد در این دیدار از آمادگی این وزارت خانه برای کمک به تأسیس موزه صنعت چاپ استان نیز خبر داد.