هنر بسته بندی: بسته‌بندی‌ پلاستیکی قابل بازیافت Tesco از ضایعات میلیون‌ها تخم‌مرغ در سال جلوگیری می‌کند. در حال حاضر تخم‌مرغ‌ها در جعبه‌های پالپ‌دار عرضه می‌شوند که شکستن یکی از تخم‌مرغ‌ها می‌تواند همان بسته و بسته‌های مجاور را نیز درگیر و خراب کند.

بسته بندی, هنر, تخم مرغ, صنعت بسته بندی, بسته بندی تخم مرغ, بسته های پلاستیکی,,

به تازگی سوپرمارکت بسته‌بندی‌های پلاستیکی قابل بازیافتی را که از بطری‌های پلاستیکی نوشیدنی تولید شده‌اند امتحان می‌کند. چنانچه تخم‌مرغ‌ها در این بسته‌ها شکسته شوند، محتویات در آن باقی می‌ماند و سایر بسته‌ها را آلوده نمی‌کند.

Lee Gray مدیر فناوری Tesco چنین می‌گوید: «ما می‌دانیم که بسته‌های پلاستیکی ضایعات غذا را کاهش می‌دهد. با این بسته‌های جدید ما از ضایعات غذا جلوگیری می‌کنیم و به مشتریان بسته‌بندی‌های دوستدار محیط‌زیست می‌دهیم.» پیش‌بینی می‌شود با این کار در هزینه حمل‌ونقل کاهش و نیز از ضایعات سالانه یک میلیون تخم‌مرغ جلوگیری شود.