شرکت‌های MBF & PE Bottling and Packaging چین و LABELLERS SPA ایتالیا با یکدیگر ادغام شدند.

MBF که دفتر مرکزی آن در گوانژو مستقر است با این ادغام سعی در ترکیب اطلاعات بازار چین با مهارت‌های ماشین‌سازی ایتالیا دارد. شرکت ایتالیایی نیز از برجسته‌ترین ماشین‌سازان در زمینه لیبل‌زنی ظرف‌های غذا، نوشیدنی، محصولات بهداشتی و شیمیایی و دارویی است.