اهمیت نقشی که بسته‌بندی در محافظت و فروش محصول ایفا می‌کند بر همگان روشن است. از این حقیقت نیز نباید گذشت که در سال‌های گذشته شاهد پیشرفت‌ها شاید امیدوارکننده نیز بوده‌ایم که این به خاطر درک بهتر برخی تولیدکنندگان و البته در اولویت قرار گرفتن بسته‌بندی زیبا و مناسب نزد خریداران به عنوان یکی از معیارهای اصلی در خرید یا عدم خرید کالا اتفاق افتاده است.

 {phocadownload view=file|id=31|text=دانلود متن کامل مقاله|target=s}