این روزها و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی مهمترین سوال پیش‌روی دولت، فعالین اقتصادی و حتی عامه مردم، وضعیت آینده اقتصاد ایران و راهکارهای سیاست‌گذاران جدید برای خروج از وضعیت نامساعد پیش‌آمده در هشت سال گذشته است. کنترل تورم، بهبود سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری و در نتیجه همه اینها افزایش نرخ رشد اقتصادی انتظارات و امیدهایی است که همگان به انتظار تحقق آن نشسته‌اند.

{phocadownload view=file|id=169|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}