تجزیه و تحلیل بازار چاپ دیجیتال نشان می‌دهد که صنعت از رقم 5/131میلیارد در سال 2013 به 7/187میلیارد دلار در سال 2018 خواهد رسید، نرخ رشدی در حدود 4/7 درصد در سال.گرایش و تمایلات در چاپ دیجیتال این موضوع را دیکته می‌کند که سهم کل بازار چاپ از 8/9درصد سال 2008 به 6/20درصد سال 2018 بالغ خواهد شد که رشد جوهرافشان سریع‌تر از الکتروفوتوگرافی است.

{phocadownload view=file|id=311|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}