با نگاه کردن به کتاب‌‌های طراحی به هفت زبان، که دیوارهای خانه‌ام را پوشانده‌اند،‌ به این نتیجه رسیدم که کتابی را که خواهان خواندن آن بودم، کتابی که بسیار علاقه داشتم آن را به دانشجویان و طراحان بدهم،‌گم شده است. از آن جایی که جامعه ما کار را برای طراحان در جهت داشتن درک روشن از ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاری که انجام می‌دهند سخت کرده است، مشکل من چندان شخصی هم نبود. به همین خاطر تصمیم گرفتم یکی از کتاب‌‌هایی را که خودم علاقمند به خواندنش بودم شخصا بنویسم.

{phocadownload view=file|id=247|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}