… به همین خاطر استانداردهایی برای اینکه یک بسته ضددسترسی کودکان باشد یا نه تعیین شده است اگرچه انسان‌ها در هوش و چالاکی با هم متفاوتند و آزمایش‌هایی که کودکان را به صورت گروهی در نظر می‌گیرد چندان ایده‌آل نیستند. با این وجود دلگرم‌کننده است که از هنگام معرفی آزمایش‌ها، بروز بلع محصولات خطرناک توسط کودکان بسیار کمتر شده است. هر چه درجه آگاهی عمومی بالاتر می‌رود، به‌کارگیری بسته‌بندی ضددسترسی کودکان نیز افزایش پیدا می‌کند اما هنوز شک‌هایی در مورد میزان مشارکت وجود دارد. این اطلاعات از (EN 862:1997) استخراج شده است.

{phocadownload view=file|id=65|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}