هنر بسته بندی: مدیر کوکا کولای آمریکای شمالی، از برنامه‌های شرکت برای سال 2030 خبر داد که در آن قرار است تا 50درصد از بسته‌بندی‌های Dasani از مواد بازیافت شده تامین شده باشد.

 

 

 

برنامه در سه بخش تقسیم‌بندی شد:

1- تولید بطری‌های HybridBottle، نسل آینده Plant Bottle، که 50درصد از منابع پایه گیاهی و rPET تولید می‌شوند. پیش از این ترکیب مواد اولیه از 30درصد منابع تجدیدپذیر و 70درصد PET خام تشکیل شده بود.

2- قوطی‌های آلومینیومی با حجم‌های 12 و 16 اونس و بطری آلومینیومی با حجم 16 اونس

3- کاهش گرم به گرم وزن. بخشی از این پروژه شامل روکش‌زنی Plasmax است که باعث افزایش طول عمر محصول و کاهش وزن کلی بطری می‌شود.

4- Dasani برنامه How2 Recycle labels را به تمام بسته‌های خود خواهد افزود تا به مشتریان آگاهی دهد و آن‌ها را تشویق به بازیافت بسته‌ها بعد از مصرف کند.