هنر بسته بندی: شرکت Bosch Packaging Technology مجموعه سریال‌زنی بسته‌بندی‌های دارویی خود را گسترش می‌دهد. در مبارزه علیه داروهای تقلبی، بسیاری از کشورها در پی تغییر قوانین مربوط به لیبل‌زنی بر فرآورده‌های دارویی هستند.

 بسته بندی, Bosch Packaging Technology, سریال‌زنی بسته‌بندی‌های دارویی, داروهای تقلبی, لیبل‌زنی بر فرآورده‌های دارویی, جعبه مقوایی,

همزمان با این اقدامات تولیدکنندگان دارویی نیاز به راهکارهای امن‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارند. (Carton Printing System(CPS اساس تمام راهکارهای سریال‌زنی Bosch را شکل می‌دهد. بسته به نیاز مشتری، سیستم، کدهای ماتریسی اطلاعات را به شکل 1 یا 2بعدی بر روی 400 جعبه مقوایی در دقیقه چاپ می‌کند. به خاطر ارتقا سیستم، هر دو کد قابلیت کنترل بر روی جعبه با کیفیت‌های متفاوت را دارند. چنانچه کنتراست و خوانایی کدها در حد کیفیت لازمه نباشد، محصولات به صورت خودکار از چرخه خارج می‌شوند. این سیستم همچنین می‌تواند وزن هر جعبه را به‌طور جداگانه ارزیابی کند.