هنر بسته بندی:  یکی از بزرگترین چاپخانه‌های کتاب، CPI group، بر روی FormerLINe سرمایه‌گذاری کرده است. سیستمی که عملیات پرداخت درون خطی را به عنوان بخشی از جریان تولید اضافه می‌کند.

Alwin Stadler مدیر بخش دیجیتال manroland چنین می‌گوید: «ناشران وب و چاپگرها، همه چیز را راجع به پیشرفت‌های بازار می‌دانند. در گذشته آنها دور چاپ بزرگ را انجام داده‌اند، کتاب‌ها را می‌فروختند و آنهایی که بیش از حد چاپ شده بودند را انبار می‌کردند. این هزینه انبارداری امروزه باید صرفه‌جویی شود و به همین خاطر است که تولید دیجیتال «just-in-time» مورد نیاز است.»

با به‌کارگیری FormerLine تغییرات با سرعت بیشتری در چرخه عملیات پرداخت انجام می‌شود همراه با به‌کارگیری و معرف کاغذ با راندمان بالا. این سیستم می‌تواند با سرعت وب با 300 متر بر دقیقه کار کند. عرض حداکثری این وب نیز تا 067/1 میلی‌متر است. با این عرض ماشین 8 هزار جلد کتاب را در ساعت چسب می‌زند.