هنر بسته بندی:  M&H گستره‌اي از بطري‌هاي Meditainer، ظروف كناره‌هاي صاف از جنس HDPE//PP كه مجهز به درب‌هاي شاهد دستكاري شدن و كم‌عمق بودند را معرفي كرد.

ظرف‌ها در اندازه‌هاي 50 تا 500 ميلي‌ليتر بودند و درب‌هاي داراي نوار محافظتي آن به راحتي پيچانده و باز مي‌شوند. اين درب‌ها داراي سيل سرتاسري بودند. اين ظروف به‌طور ويژه براي بخش محصولات بهداشتي مناسب هستند. بخش‌هايي همچون انواع مايعات، قرص‌ها و پودرها، كرم‌ها و ژل‌ها.