محققان، طراحان تجهیزات و مهندسین فرآیند به‌طور فزآینده با استفاده از (CFD) به تجزیه و تحلیل جریان و عملکرد تجهیزات تکنولوژیکی مانند کوره پخت، مخازن سرمایی، خشک‌کن اسپری، مبدل گرما و برخی از تجهیزات دیگر می‌پردازند. در حال حاضر در طراحی و توسعه برنامه‌های (CFD) فقط ابزار استاندارد عددی رفتار جریان مایع قابل پیش‌بینی نیست؛ بلکه انتقال حرارت، انتقال جرم، تغییر فاز فیزیکی مواد، حرکت مکانیکی، استرس و یا تغییر شکل مرتبط به سازه‌های جامد را نیز دربرمی‌گیرد. 

{phocadownload view=file|id=273|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}