هنر بسته بندی: شرکت (CCEP) Coca-Cola European Partners، اعلام کرده است که بسته‌های چندگانه خود را به خاطر کاهش ضایعات بسته‌بندی به مقوایی تغییر خواهد داد.

  بسته‌های چندگانه, ضایعات بسته‌بندی, بسته‌بندی‌های نوشیدنی, پلاستیک‌های یکبار مصرف, مواد اولیه بسته‌بندی‌های  انعطاف‌پذیر, بسته‌بندی‌های چندگانه, مقواهای قابل بازیافت,

  CCEP ارزیابی می‌کند که این تغییر در بسته‌بندی‌های نوشیدنی خواهد توانست تا 4هزار متر تن از پلاستیک‌های یکبار مصرف که در چرخه فعلی توزیع استفاده می‌شوند را طی هر سال کاهش دهد. مواد اولیه بسته‌بندی‌های  انعطاف‌پذیر که برای لفاف‌های شرینک مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب بازیافت‌پذیر نیستند. در برابر مقواهای مورد استفاده برای بسته‌بندی‌های چندگانه، CCEP حامل‌های خود را از مقواهای قابل بازیافت برگرفته از منابع پایدار، تولید کرده است. این مواد مورد تایید FSC و PEFC هستند.

تغییر بسته‌بندی‌های ثانویه کوکاکولا همزمان با اقدام این شرکت برای دستیابی به بسته‌بندی‌های پایدار بود که باعث شد تا برنامه‌ای برای قابل بازیافت شدن تمام بسته‌بندی‌های شرکت تا سال 2025 تدوین شود، نه تنها در بسته‌بندی‌های اولیه بلکه حتی در بسته‌بندی‌های ثانویه. در این برنامه تعیین شده است که حداقل 50درصد از پلاستیک‌های مورد استفاده در بطری‌های PET باید از پلاستیک‌های بازیافت شده باشد. آمارحاکی از آن است که در سال 2018، بسته‌بندی‌های این شرکت در اروپای غربی، 98درصد قابل بازیافت بوده‌اند و 28درصد از پلاستیک آن از مواد بازیافت شده تامین شده بودند.

CCEP همچنین در همکاری با شرکا در برنامه‌ای با نام Loop Industries عضو شده است تا بتوانند ضایعات پلاستیکی کیفیت پایین را تبدیل به رزین‌های باکیفیت PET کنند.