خط‌ های موجود روکش‌زنی وب برای روکش‌ها و سطح ضخیم طراحی شده‌اند. بدون انجام اصلاحات، آنها با چالش‌های فنی زیادی در صورت به‌کارگیری برای انجام روکش‌های نازک مواجه خواهند شد.

 {phocadownload view=file|id=39|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}