…درب‌هاي فلزي (و در عمل بسياري از درب‌هاي پلاستيكي) نياز به افزودن لايي از ماده اوليه براي سازگاري با فضاي سيل‌بندي ظرف دارند. انتخاب ماده اوليه براي اين لايي به‌وسيله انعطاف‌پذيري موردنياز و انواع متفاوت مواد موجود تعيين مي‌شود. آسان‌ترين آن مقوايي است كه با فيلم پلاستيكي لمينيت شده است (چوب‌پنبه دارای واكس، ماده اوليه اصلي براي لايي است).

{phocadownload view=file|id=303|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}