محصولات بسیاری هستند که می توان آنها را در زمره ” شاهد دستکاری شدن”به حساب آورد چرا که عملکرد بسته با اولین باز کردن از بین می رود.نخستین مثالی که به ذهن می آید قوطی های آلومینیومی مورد استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی های بدون گازو آبجوهاست.

 {phocadownload view=file|id=16|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}