… به‌طور خاص، رنگ دانه‌های غیرارگانیک دارای بیشترین مقاومت در برابر حرات به کار گرفته شده در فرآیند از خود نشان می‌دهند و قوی‌ترین رنگ‌ها را دارند اما چنانچه آنها دارای فلزات سنگین کادمیوم، سرب، جیوه و کروم باشند، به‌کارگیری‌شان توسط قوانین متعددی منع خواهد شد.

{phocadownload view=file|id=248|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}