الزامات برای اندازه‌گیری دقیق در بسیاری از کاربردهای شیمیایی و کشاورزی بسیار مهم است و یکی از خلاقیت­ هایی که در این زمینه اتفاق افتاده استفاده از فیلم­ های قابل حل در آب است. محصول با ایمنی کامل درون ساشه فیلم قرار می­ گیرد که پس از تماس با آب به سادگی در آن حل می­ شود…

{phocadownload view=file|id=215|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}