… مثال‌هاي بسيار بسيار زيادي براي درب‌هاي توزيع‌كننده چه به شكل متداول و چه مدرن وجود دارد. يكي از نمونه‌هاي فعلي متداول و البته ساده‌اي كه مي‌توان براي محصول مايع چسبناك يا لزج مثال زد، بسته‌هاي توپي- چرخشي ضدعرق است جايي كه توپ پلاستيكي در درون يك ظرف قرار مي‌گيرد و به‌عنوان اپليكاتور براي محصول مايع به كار گرفته مي‌شود.

{phocadownload view=file|id=182|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}