چيتوزان به‌عنوان يک پليمر زيستي، کاربردهاي فراواني در کشاورزي دارد. پوشش‌دهي ميوه‌ها و سبزي‌ها با چيتوزان در افزايش زمان ماندگاري آنها نقش مثبت دارد، زيرا پوشش چيتوزان نوعي بسته‌بندی فعال ايجاد کرده و از رشد قارچ‌ها جلوگيري می‌کند و کيفيت ظاهري ميوه‌ها را به مدت طولاني‌تري حفظ می‌نمايد. چیتوزان در واقع يك تركيب پلي‌ساكاريدي تشکیل شده از واحد‌های گلوکوزامین و استیل گلوکوزامین است كه در پوست سخت‌پوستان يافت‌مي‌شود…

{phocadownload view=file|id=200|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}