ایرنا: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: هیات چینی برای احداث و راه اندازی کارگاههای جدید بسته بندی و صادرات فرآورده های خامی در این استان ابراز علاقه کرده است.
بهراد زندیه در حاشیه بازدید هیات سرمایه گذار چینی از اداره کل دامپزشکی استان بر حمایت کامل و جدی این اداره کل از هرگونه سرمایه گذاری خارجی در بخش دامپزشکی تاکید کرد.
وی با اشاره به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت: طبق ماده 2 این قانون پذیرش سرمایه گذاری باید موجب رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و صادرات شود.
وی افزود: تمام تلاش اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی برای نیل به این اهداف است تا گام موثری در جهت اجرایی ساختن این قانون و تحقق جهاد اقتصادی بردارد.