ایرنا:مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان گفت: برای نخستین بار گواهینامه آزمایشگاه همکار بسته بندی و سلولزی در این استان صادر شد.

مرضیه قنبریان افزود : در نشست کمیته فنی بیست و هفتم اردیبهشت ماه با صدور گواهینامه آزمایشگاه مرجعان یکتا غرب در زمینه بسته بندی و سلولزی موافقت شد.

وی اظهار کرد: دامنه فعالیت آزمایشگاه در زمینه آزمون های فیزیکی و میکروبی فرآورده های دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و پوشک بچه است.
وی گفت: برای نخستین بار در لرستان در زمینه سلولزی و بسته بندی، تایید صلاحیت آزمایشگاه انجام می شود. در حال حاضر 15 آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده در استان لرستان فعالیت دارند.